Opsamling og grundlag for skolestrategiprocessen hidtil

På denne side kan du finde de ideer og forslag, som er brugt i processen med en ny skolestrategi i løbet af 2015

Procespil for skolestrategien

Læs Børne- og Ungeudvalgets dagsordener 2015

Skolestrategien bygger på idéer og gode råd fra:

  • Kick-off møde i Silkeborg Arena
  • Idémøder på tre skoler i kommunen for alle borgere
  • Workshop med elever på Silkeborg Bad
  • Workshop med fagprofessionelle i Medborgerhuset
  • Dialogforum for skolebestyrelser
Ligesom det var muligt at skrive sine idéer på denne hjemmeside

Se de indkomne idéer

Opsamlinger fra arrangementer

Fold alle ud

Kickoffmødet den 16. marts

Deltagerne blev efter oplægget fra Formand for Børne- og Ungeudvalget, Søren Kristensen bedt om arbejde i grupper.

Opsamling af arbejdet i grupperne

Deltagerne blev også opfordret til at komme med gode råd til Børne- og Ungeudvalget om Folkeskolen år 2021.

Se listen over gode råd til politikerne

Deltagerne kunne ligeledes stille spørgsmål til et panel.

Se listen over spørgsmål til panelet på mødet

Se hvordan panelet svarede på udvalgte spørgsmål

Læs mere om kickoffmødet

Opsamling fra de afholdte workshops

Fold alle ud