Svar fra skolebestyrelserne februar 2016

På baggrund af debatten i høringsperioden og de indkomne høringssvar har Byrådets politiske partier og løsgængere aftalt, at Børne- og Ungeudvalget skal have gennemført en yderligere høring af skolebestyrelserne, inden der tages fornyet politisk stilling til sagen. Formålet er at sikre en yderligere inddragelse af skolebestyrelserne og kvalificere grundlaget for at træffe en politisk beslutning. Læs skolebestyrelsernes svar på de 9 stillede spørgsmål nedenfor.

Læs dagsordenen hvor svarene behandles politisk (1. marts 2016)

Alle skolers svar samlet i pdf


Ans Skole

Balleskolen

Bryrup Skole

Buskelundskolen

Dybkærskolen

Dybkær Specialskole

Frisholm skole

Funder og Kragelund skole

Fårvang skole

Gødvadskolen

Grauballe Skole

Gjern Skole

Gjessø skole

Hvinningdalskolen


Kjellerup skole


Langsøskolen

Resenbro skole

Sejs skole

Sjørslev skole


Skægkærskolen

Sorring skole


Sølystskolen

Thorning skole


Vestre skole

Vinderslev skole

Virklund skole

Voel Skole