Proces 2016

Tidsplan for proces i 2016

 • 1. marts: Børne- og Ungeudvalget behandler skolebestyrelsernes svar.
 • 3. maj: Børne- og Ungeudvalget behandler eventuelt sag om en ny skolestruktur.
 • 23. maj: Byrådet vedtager eventuel ny skolestruktur, der kan træde i kraft 1. august 2017.
 • 24. maj – 06. juni: Evt. ny struktur sendes til udtalelse hos de berørte skolebestyrelser
 • 14. juni: Ekstraordinært møde i Børne- og Ungeudvalget
  Behandling af skolebestyrelsernes udtalelser og endelig indstilling til
  byrådet
 • 20. juni: Møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • 27. juni: Sagen til beslutning i byrådet

Læs mere om den nye skolestruktur, som er gældende fra 1. aug. 2017

Links til materiale fra tidligere proces