Kom med ideer til fremtidens skole

Forældre, medarbejdere og andre kan komme med ideer og forslag til fremtidens folkeskole i Silkeborg Kommune.

Med Børne- og Ungeudvalget i spidsen vil Byrådet lave en strategi for, hvordan den gode udvikling af folkeskolen kan fortsætte også i fremtiden.

”Vi har en vision om, at vi også i fremtiden vil have en stærk folkeskole. Indholdet i børnenes skoledag skal være af høj kvalitet med fokus på faglighed og gode børnefællesskaber. Vi skal kunne udvikle og tiltrække dygtige medarbejdere, og vi skal have nogle fleksible fysiske omgivelser, som lever op til de krav, fremtidens folkeskole stiller,” forklarer Søren Kristensen, formand for Børne- og Ungeudvalget i Silkeborg Kommune. 

”Samtidigt skal strategien være med til at fremtidssikre vores folkeskole ved at tage højde for udviklingen i børnetallet og de økonomiske forudsætninger. Det er vilkår, vi også er nødt til at tage i betragtning.”

Kom med ideer og forslag

Som en del af processen med at skabe den nye strategi, vil udvalget indsamle ideer og forslag fra forældre, medarbejdere og andre, der er interesseret i at være med til at skabe fremtidens skole. Derfor holder udvalget et stormøde, der skal kickstarte processen. På mødet vil Børne- og Ungeudvalget fortælle mere om, hvorfor byrådet vil have en langsigtet strategi. Der vil også blive mulighed for at komme med ideer og forslag til strategien.

Derefter vil udvalget holde fire lokale idemøder. Idemøderne er åbne for alle, som har en interesse i de skoler og lokalområder, som møderne dækker.

Ikke en ny reform

I Silkeborg Kommune er man godt i gang med folkeskolereformen. På alle skoler arbejder ledelse og medarbejdere med de nye rammer og mål, som reformen udstikker.

”Vi har stor respekt for det store arbejde, som medarbejderne laver hver dag. Derfor er det ikke endnu en ny reform, som medarbejderne skal forholde sig til. Det handler om, at vi vil sikre, at vi også i fremtiden har de bedste rammer for at kunne understøtte det gode arbejde,” fastslår Søren Kristensen.

Yderligere oplysninger:

 • Søren Kristensen, Formand for Børne- og Ungeudvalget: tlf. 61 26 57 29
 • Huno Jensen, Skolechef: tlf. 29 64 19 55

Dato for møder:

 • Stormøde 16. marts kl. 19–21 i Jysk Arena, Hal A

 • Onsdag den 8. april: Buskelundhallen
  Ans Skole, Balleskolen, Buskelundskolen, Kjellerup Skole, Sjørslev Skole, Skægkærskolen, Thorning Skole, Vinderslev Skole, Silkeborg Ungdomsskole
 • Torsdag den 9. april: Gjern Kultur- og Idrætscenter
  Dybkærskolen, Fårvang Skole, Gjern Skole, Grauballe Skole, Gødvadskolen, Langsøskolen, Resenbro Skole, Sorring Skole, Sølystskolen, Voel Skole, Dybkær Specialskole
 • Tirsdag den 14. april: Virklundhallen
  Bryrup Skole, Frisholm Skole, Funder/Kragelund Skoler, Gjessø Skole, Hvinningdalskolen, Sejs Skole, Vestre Skole, Virklund Skole