Forslag til ny skolestrategi

Skolefællesskaber er Silkeborg Kommunes svar på, hvordan vi fortsat kan sikre kvaliteten i folkeskolerne, selvom skolerne får færre penge, fordi børnetallet falder, og vi også fremover skal leve op til de samme effektivitetskrav, som alle andre områder.

Glade børn i Lunden

Silkeborg Kommunes Børne- og Ungeudvalg har med stor involvering fra forældre, skolebestyrelser, elever, skoleledere, lærere og pædagoger over de seneste måneder arbejdet med en skolestrategi frem mod 2021.

Visionen for folkeskolen er, at vi i Silkeborg Kommune vil have en folkeskole:

  • Med mulighed for børnefællesskaber om læring, leg og interesser.
  • Med kompetente medarbejdere og ledere, der skaber sammenhæng i folkeskolen og med omverdenen.
  • Med fleksible og sunde fysiske omgivelser, der understøtter læring og fællesskaber.
  • I samspil med forældre og lokalområder.

Ni skolefællesskaber

Forslaget til en ny skolestruktur bygger på idéen om skolefællesskaber. Et skolefællesskab består af et antal af de nuværende skoler i et fællesskab med én elevgruppe, én medarbejdergruppe, ét ledelsesteam, én bestyrelse, én økonomi og ét skoledistrikt.

Næste skridt

Forslaget behandles i Børne- og Ungeudvalget 15. september 2015 og i byrådet 28. september 2015. Hvis byrådet godkender forslaget, sendes forslaget i høring frem til 24. november 2015. Efter behandling af høringssvar vil byrådet tage endelig beslutning om forslaget til ny struktur på byrådsmødet i januar 2016. Godkendes forslaget, vil det få virkning fra august 2016 og indfases over tre år.

Læs som forslaget i dagsordenspunktet