Hvorfor en skolestrategi?

Byrådet har med Børne- og Ungeudvalget i spidsen sat gang i at udarbejde en skolestrategi, der kan sikre den høje kvalitet og en robust økonomi i folkeskolen fremover.

Børn i klasseværelse

En strategi for skoleområdet skal sikre, at vi fortsat har en høj kvalitet

Udvalget ønsker en folkeskole:

  • med mulighed for børnefællesskaber om læring, leg og interesser
  • med kompetente medarbejdere og ledere, der skaber sammenhæng i folkeskolen og med omverdenen
  • med fleksible og sunde fysiske omgivelser, der understøtter læring og fællesskaber
  • i samspil med forældre og lokalområde

Skoleområdet står over for nogle udfordringer

Silkeborg Kommune står - som andre kommuner - overfor udfordringer med faldende børnetal og en strammere økonomi i de kommende år.

Strategien for Folkeskolen år 2021 skal sikre, at kvaliteten fortsat kan udvikles, og driften kan holdes på et realistisk økonomisk niveau.

Se fakta om skoleområdet

Strategien er ikke en ny reform

I Silkeborg Kommune er skolerne godt i gang med folkeskolereformen. På alle skoler arbejder ledelse og medarbejdere med de nye mål, som reformen udstikker. Politisk er der stor respekt for det arbejde, som medarbejderne udfører hver dag.

Strategien skal sikre, at de strukturelle rammer understøtter det gode arbejde på skolerne og den fortsatte implementering af folkeskolereformen.

Læs projektbeskrivelsen

Skolestrategien bygger på en grundig og inddragende proces


Se idéerne fra skolens interessenter

Se tidsplanen for strategien