Forslag til ny skolestrategi

Skolefællesskaber er Silkeborg Kommunes svar på, hvordan vi fortsat kan sikre kvaliteten i folkeskolerne, selvom skolerne får færre penge, fordi børnetallet falder, og vi også fremover skal leve op til de samme effektivitetskrav, som alle andre områder.

Glade børn i Lunden


Strukturen er udmøntning af skolestrategien

  • Etablering af robuste klasser.
  • Etablering af udskoling, der skaber flere muligheder for valgfag og linjedannelse og bedre overgang til ungdomsuddannelserne.
  • Bredere anvendelse af lærerressourcerne på tværs af de enkelte undervisningssteder.
  • Kompetenceudvikling af medarbejderne i forpligtende læringsfællesskaber på tværs af de enkelte undervisningssteder.
  • Organisering af skoleledelse i ledelsesteam, der sikrer, at alle ledelsesområder løftes effektivt, med høj kvalitet og med pædagogisk ledelse og personaleledelse tæt på kerneydelsen.
  • Indretning af undervisningssteder på nye og inspirerende måder koblet til pædagogisk praksis.
  • Forpligtende samarbejde mellem det centrale og de decentrale niveauer, der sikrer skolevæsnets opfyldelse af skolereformens operative mål.

En lang proces er gået forud

Se hvem der har været involveret i processen og hvilke idéer, der er kommet undervejs.

Se hvilke data og den viden, som skolestrukturen baserer sig på